Prof. Dr. Ceyhun Oral’ın Sitesine Hoşgeldiniz

İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 6. Kat

1 – Tifoya Bağlı İnce Barsak Perforasyonları C. Yılmaz, A. Geçioğlu , A. Pusane, S. Perek , C.ORAL V. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 17-19 Ekim, 1983, Bursa

2 – Mezenterik Kenarda Bir Meckel Divertikülü Münasebetiyle İ.Soyubul, C. ORAL, Ç. Soyubol Çağdaş Tıp Dergisi 10:60, 3599, 1984.

3 – Nüksetmiş Mide Leiomiyoblastomu S. Öneş, E. Göksoy, C. ORAL, M. Subaşı A) Medica l:7, 20, 1985 B) XVIII. Balkan Tıp Kongresi 1984. Resumes Sh:19

4 – Inoperabl Pankreas Başı Karsinomlarında EEA Stapler İle Kolesistojejunostomi Uygulanması A.Pusane, E. Göksoy, C .ORAL A) Medica 1: 8 , 36, 1985. B) XVIII. Balkan Tıp Kongresi 30 Agustos-4 Eylül 1984,  İstanbul. Resumes Sh: 38

5 – Peptik Ülser Cerrahisinde Trunkal Vagotomi+ Gastrojejunostominin Yeri Y. Kafadar, A. Cengiz, C. Uras, C. ORAL XVIII. Balkan Tıp Kongresi 30 Ağustos- 4 Eylül 1984, İstanbul Resumes Sh : 7

6 – Karaciğer Kisthidatiklerinin Cerrahi Tedavisinde Yeni Teknikler: Atipik Hepatektomi ve İntrofleksiyon T. Minkari, Y. Kafadar, A. Cengiz, C.Uras, C. ORAL XVIII. Balkan Tıp Kongresi 30 Ağustos- 4 Eylül 1984 Resumes Sh : 10

7 – Akut Kolesistitlerin Tedavisinde Erken Cerrahi Girişimin Yeri A. Pusane, İ.Aydemir, C. Uras , C.ORAL XXVIII. Ulusal Tıp Kongresi, 25-27 Ekim, 1984, Bursa Program ve Özetler Kitabı Sh:77

8 – Kolorektal Kanserlerde Stapler Uygulanması A. Pusane, C. Uras, C. ORAL VI. Ulusal Kanser Günleri, 1985, İstanbul.

9 – Kanamaya Yolaçmış Midede Lokalize Heterotopik Pankreas Olguları E. Güksoy, S. Perek, A.Perek, C. ORAL. H. İnsel Gata Bülteni 27:771-775, 1985.

10 – Duodenal Ülser Kanamalarmda Cerrahi Yaklaşım A. Pusane, S. Yaçınkaya, E. Eyüboğlu, C. ORAL Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayjs, 1985, İstanbul Bildiri Özetleri Kitabı Sh : 111

11 – İatrojenik Ana Safra Yolu Yaralanmalarının Tamiri T. Gürgen, S. Perek, C. ORAL, A. Perek Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayıs 1985, İstanbul Bildiri Özetleri Kitabı Sh:146

12 – Marginal Ülser Perforasyonlarında Gecikmiş Olgularda Vagotomi Uygulanmasının Sonuçları A. Pusane, Y. Ersan, M. Taşkın, C. ORAL VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 22-25 Ekim, 1985, İzmir. Bildiriler Kitabı  Sh: 257-258.

13 – Travmatik Diyafragma Yaralanmaları E. Cöksoy, Y. Ersan, C. ORAL. Y. Çiçek Medica 2:10, 10, 1986.

14 – Mide Leiomiyomu (Olgu Bildirisi) Y. Kafadar, A. Cengiz, C. ORAL. G, Özbay Medico’ 84 International 7:335-341, 1986

15 – Karaciğer Yaralanmaları ve Hemobilia Y. Ersan, C. ORAL, A. Tekin, A. Pusane Yeni Symposium 4: 60-71,1986.

16 – The Use of Endo-esphageal Prostheses (Haring Tubes) in Non-resectabl Esophageal Carcinomas Y. Kafadar, A. Cengiz, C. ORAL Mediterranean Surgical Meeting ‘ 87, 13-17 June 1987, İstanbul, Abstracts Sh:50

17 – Tuberculous Peritonitis (Analysis of 55 Cases) E. Göksoy, F. Özçelik, S. Perek, C. ORAL Mediterranean Surgical Meeting’ 67, 13-17 June, 1987, İstanbul, Abstracts Sh : l38

18 – Gastrointostinal Cerrahi Girişimlerde  Perioperatif Kısa Süreli Çift Doz Antibiyotik Profilaksisi M. Sarıyar, E. Göksoy, S. Yalçınkaya, C. ORAL Medica 4:3, 20-21, 1987

19 – Geniş Distal Pankreatektomi- Adenoskuamöz Kanser Nedeni İle T. Minkari, F. ÖZ, C. ORAL. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2:2, 90-94, 1988

20 – The Comparison of Surgical Methods Used in the Management of Hepatit Hydatid Cysts with Intrabiliary Rupture T. Gürgen, O . Arıoğul, E. Göksoy, C .ORAL, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 19: 1-2, 49-54, 1988

21 – Metastaz Yapmış İnce Barsak Leiomiyoblastomu (Olgu Bildirisi) C. ORAL A. Cengiz, A. Tekin, S. Koca, G. Kılıç Medica 5:4, 31-33, 1988.

22 – The Surgical Methods Applied According to the Etiology of Cholangitis and Their Comparison (A Study of 226 Cases) T. Gürgen, E.Göksoy, C.ORAL, M. Akaydın, E. Yedidağ A) International Hepato-Biliary Pancreatic Association 10th Annual Meeting , September 12-14, Nice- France, B) Cerrahpaşa Tıp Dergisi (Baskıda)

23 – Fıtık Tamirinde Mersilen Mesh Kullanımı T. Minkari, Y. Kaf’adar, A. Cengiz, C.ORAL Ulusal Cerrahi Kongresi’ 88. 5-9 Haziran, 1988, İstanbul Bildiri Özetleri Sh:121

24 – Nekrotizan Membranöz Kolit ( Antibiyotiğe Bağlı Psödomembranöz Kolit Sonucu Oluşan Kolon Perforasyonu) C. Yılmaz, Y. Ersan, C. ORAL, N. Erdoğan Yeni Symposium 1-2:100-107, 1989

25. Safra Kesesinde Leiomiyom – Nadir Bir Lokalizasyon S. Perek, C. ORAL. G. Kaner Medica 5:33-34, 1989

26 – Geçici Kolostomiye Alternatif Olarak İntraluminal Tüp ile İntrakolonik Bypass (Deneysel Çalınma) S. Perek, A. Hatoqwai, C.ORAL Çağdaş Cerrahi Dergisi 3:3, 196-198, 1989

27 – İnsülinoma: Ameliyat Edilmiş Bir Olgu E. Göksuy, S, Aybar, C.ORAL Çağdaş Cerrahi Dergisi 3:3, 196-198, 1989

28 – Kronik Pankreatit – Tıbbi Yönden T. Minkari, S. Perek, C. ORAL Çağdaş Cerrahi Dergisi 3:4, 213-223, 1989

29 – Primeri Bilinmeyen Aksiller Ganglion Metastazları: İki Okült Meme Kanseri Olgusunun Takdimi Çagdaş Cerrahi Dergisi 3:4, 255-259, 1989

30 – Afferent Any Perforasyonu : Olgu Bildirisi C. ORAL Çağdaş Cerrahi Dergisi 4: 55-58, 1990

31 – Literatürden Özetler Çağdaş Cerrahi Dergisi 1:1, 1:2 1987, 2: l , 1988, 3:l.1989 S. Perek, C.ORAL

32 – Barsak Tıkanmasına Neden Olan İleal Karainoid Tümör Olgusu E. Göksoy, T. Gürgen. C.ORAL Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 22 ;.l53-156, 199l .

33 – Servikal Akalazya ve Krikofaringeal Miyotomi S.Perek. C.ORAL, H. Taşcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 22:137-141, 1991.

34 – Safra Kesesinin Prlmer Kanaeri Y. Kafadar. C. ORAL. A. Cengiz Yeni Symposium 3:56-62,1991.

35 – Sigmoid Volvulusun Cerrahi Tedavisi (Onbeş yıllık klinik sonuçlar) C. ORAL, A. Perek. O. Tortum, E. Yaltı. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 1:3. 132-136,1991. Akalazya “Uzmanlık Tezi” İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı 1986 (79sh, 9 tablo, 28 şekil)

36 – Tuberculous Peritonitis 15 Years’ Experience in a Turkish University Hospital E.Göksoy, S.Perek, C.Oral, M.Düren Digestive Surgery 9:152-154 1992

37 – Laparoskopik kolesistektomi sonuçlarımız: Doç.Dr.Ceyhun ORAL, Dr.Mehmet GÖRGÜLÜ, Dr.Murat AKAYDIN- Dr .Ümid GÜMÜŞEL Ulusal Cerrahi Kongresi 14-18 Mayıs 1992

38 – Cerrahi Tedavide Yeni Bir Dönem ‘Laparoskopik Cerrahi’ Doç. Dr, Ceyhun Oral SENDROM, 4:2, 24-25, 1992.

39 – Learning of avoiding complications.Analysis of the first 220 cases of Laparascopic Cholecystectomy. M.Ceyhun Oral, Ass. Prof. First European Congress of the European Association for Endoscopic Surgery- E.A.E.S. Cologne June 3-5, 1993. Almanya.

40 – 312 Laparaskopik Kolesistektomi Ameliyatının Değerlendirilmesi Ceyhun Oral. I. Ulusal Endoskopik-Laparaskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım, 1993, İstanbul.

41 – Inguinal Hernilerde Laparaskopik Tamir Deneyimlerimiz. Ceyhun Oral, Metin Ertem.  I.Ulusal Endoskopik-Laparaskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım, 1993, İstanbul.

42 – “Laparaskopik Cerrahi Uygulamaları” Açık Oturum-Konuşmacı İ.Ü. Açılış Etkenlikleri 3-8 Ekim, 1994 Cerrahpaşa Tip Fakültesi Oditoryumu-İstanbul.

43 – “Infection in oncological general surgery”, Surgical Prophylaxis A controversy resolved. Cairo Egypt. October 1994.

44 – “Laparaskopik herni onarımı”. Panel Konu: Laparaskopik Cerrahînin Sınırlan. I Vakıf Gureba Tıp Kongresi. Ocak 1995. İstanbul, Armada Otel, İstanbul.

45 – İleoçekal Tüberküloz. Ceyhun Oral, Tayfun Karahasanoglu, Hakan Koksal, İsmail Hamzaoğlu. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 5;4, 162-165, 1995 Tebliğ; VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 10-14 Eylül, 1995 Belek-Antalya.

46 – Extraperitoneal Laparaskopik Fıtık Tamiri; Kasık fıtığı olgularında uygulamalarımız. E.Eyüboğlu, T.İpek, Ceyhun Oral, S.Çarkman, B.Kayabaşı, K.Alemdaroğlu II.Ulusaİ Endoskopik-Laparaskopik Cerrahi  Kongresi, 14-16 Eylül, 1995 The Marmara/İstanbul.

47 – Beş Yıllık Laparaskopik Kolesistektomi Deneyiminin Değerlendirilmesi 720 Olgunun Analizi Ceyhun Oral Çağdaş Cerrahi Dergisi 10; 3-9, 1996.

48 – Laparascopic Cholecystectomy. Analysis of Complications in 1512 Cases Operated by Two Surgeons. Ceyhun Oral, Ahmet Tekin. Department of Surgery, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey. 4th International Congress of The European Association for Endoscopic Surgery, Trondheim, Norway, June 23-26, 1996.

49 – “Katlarda Barsak Tıkanıklığı ile Oluşturulan Bakteriyel Translokasyona Granulosit Ko­loni Stimülan Faktörün (G-CSF) Etkisi” T.İpek, M.Paksoy, Ceyhun Oral, G.Doğusoy, G.Ülker. Deneysel Cerrahi Dergisi. 1996, 2.sayıya kabul edildi,